A grupas jauniešu deju kolektīvs "Sadancis"

Vadītāja: Ieva Adāviča

Papildus informācija:
tel. 28686666 (Ingrīda )