Ārējā komunikācija

Sveiciens aprīlī!

Marta mēnesis Vidzemes Augstskolas Studentu apvienībai ir bijis darbīgs. Šajā laikā esam veltījuši pūliņus, lai veidotu organizācijas stratēģisko redzējumu. Esam tikušies arī citās nozīmīgās aktivitātēs.

Nesen izveidotajā stratēģijā norādām, ka Studentu apvienība ir platforma, kas respektē un pilnvērtīgi pārstāv mūsu augstskolas studentu intereses un tiesības. Šī gada darbības mērķis ir saistāms ar uzticības viešanu studentos. Mums ir nozīmīgi, lai augstskolā studējošie apzinās, ka Studentu apvienība ir atvērta ikvienam.

Sveiciens martā!

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības komanda aizvadījusi pirmo mēnesi mainītā sastāvā. Šajā laikā esam paguvuši turpināt iepriekšējā semestrī iesākto, tikušies vairākās sanāksmēs, kā arī organizējuši pasākumus. Esam ceļā, lai rastu jaunas attīstības iespējas.

Lai uzlabotu pirmkursnieku ievadlekciju norisi, esam plānojuši lielāku iesaisti to organizēšanā jaunajā mācību gadā. Daudzveidīgu darbnīcu rezultātā vēlamies jaunajiem studentiem sniegt plašāku ieskatu, piemēram, laika plānošanā un daudzveidīgu studiju metožu izmantošanā. 

Decembris ir brīnumu laiks!

Arī mēs vēlamies kādam sagādāt nelielu prieka devu, tāpēc esam izveidojuši KONKURSIŅU

Konkursā Tev un Tavam draugam ir iespēja laimēt no koka veidotu Saules zīmi ar vidū iegravētu Vidzemes Augstskolas logo. Saules zīme ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. 

4. oktobrī notika LSA rīkotās apmācības par datu vizuālo komunikāciju. Piedalījās 11 studenti no dažādām Latvijas Augstskolām (DU, VeA, LAA, LKK, RTU, RSU un ViA). Iesākumā smēlāmies idejas un uzzinājām daudz ko jaunu par datu atlasi, kā arī guvām ieskatu par to, kā izvēlēties uzticamus informācijas avotus.  Ar šo noderīgo informāciju dalījās Filips Lastovskis.