ViASA

Lai kontaktētos ar mums, raksti uz valde@va.lv vai atnāc pie mums ciemos - Cēsu iela 4, Valmiera, C-308 kabinets.

Toms Treimanis

Vides virziena vadītājs

Esmu dabas cilvēks. Man patīk to baudīt, rādīt citiem un galvenais- saudzēt!

Tieši tāpēc darbojos kā Vides virziena vadītājs un padaru Vidzemes Augstskolas studentu ikdienu videi draudzīgāku.

Ja tev ir kāda ideja vai vēlme palīdzēt vides jautājumos, droši sazinies ar mani!

Juta Kārkliņa

Komunikācijas virziena vadītāja

Esmu tas mazais gariņš, kas rūpējas, lai jūs, studenti, saņemtu informāciju Facebook, Twitter un e-pastā par dažādām aktivitātēm, ar studijām saistītiem semināriem un lietderīgiem kursiem.

Komunicēju ar jums par tēmām, kas saistītas gan ar ViASA, gan studijām, gan citām jums saistošām lietām.

Īsumā sakot- esmu tiltiņš starp studentiem un ViASA, ViA. Ja Tev ir kāda svarīga informācija, kuru vēlies publicēt, droši sazinies ar mani- izdomāsim, ko darīt tālāk!

Raksti: valde@va.lv

Laura Eisaka

Kultūras virziena vadītāja

 

Kultūras virziens uztur tradīcijas dzīvas!

Virziens organizē gan jau visiem labi zināmās balles, gan arvien jaunus pasākumus, tāpēc, ja Tev, foršais ViA student, ir jaunas, inovatīvas idejas, vai arī vēlme palīdzēt jau esošo pasākumu veidošanā, dod ziņu!

Aivis Majors

ViASA prezidents

Elza Anna Jansone

Starptautiskā virziena vadītāja

 

Starptautiskā virziena vadītājs rūpējas, lai Erasmus studenti varētu veiksmīgāk iejusties Latvijas un Vidzemes Augstskolas vidē, organizējot ekskursijas un pasākumus, izsniedzot informatīvus materiālus, veidojot komunikāciju starp Erasmus un ViA studentiem. Virziena vadītājs ir atbildīgs par jebkādu apmaiņas studentu jautājumu risināšanu, un ir kā starpnieks starp studentiem un universitāti, piesaista mentorus un organizē viņu darbu. 
Vari nākt pie virziena vadītāja ar jebkādiem jautājumiem par Erasmus iespējām, iesaisti ESN (Erasmus Student Network), vai, ja vēlies jebkādā veidā palīdzēt Erasmus integrācijā ViA vidē, ja vēlies būt par mentoru kādam apmaiņu studentam, kā arī, ja tev ir kādi ieteikumi vai jautājumi par apmaiņas studentu pasākumiem, integrāciju vai iespējamo iesaisti tajā.

Sanda Mona Muska

Sporta virziena vadītāja

Atbildu par ViASA sporta pasākumiem un tradīcījām. Droši vērsies pie manis ar visiem jautājumiem un ierosinājumiem, kas saistīti ar sportu ViA. Sports Vidzemes Augstskolā ir neatņemama sastāvdaļa. Tam tā ir jāpaliek vienmēr.

Raksti: viasa.sports@va.lv

Annija Ņizina

Sociāli akadēmiskā virziena vadītāja

 

Domu apmaiņa notiek šeit! Mēs pārstāvam Tavu balsi augstskolas vadības kabinetā un citās lēmējinstitūcijās.

Pastāsti, ja Tevi neapmierina studiju kvalitāte, kojās saplīsusi tējkanna vai studiju procesā radušies neskaidri jautājumi. Tāpat vēlamies zināt, kuras norises skolā uzskati par īpaši labām.
Gaidīšu Tavu ziņu!