1000 KG - ŪDENS PAR BRĪVU

Hei, Vidzemes Augstskolas student, darbiniek, ciemiņ! 
Vai zināji, ka 40% no visiem cilvēku saražotajiem atkritumiem ir papīrs, iesaiņojums, kartons, žurnāli, avīzes, grāmatas u.c.

Tieši tāpēc no 23. marta līdz pat 26. aprīlim Vidzemes Augstskolā norisināsies akcija "1000 KG - ŪDENS PAR BRĪVU"
Ja mēs visi kopā savāksim 1000 kg makulatūru, tad jau pēc akcijas noslēguma varēsim izmantot dzeramā ūdens automātu studentu atpūtas stūri. 
Ko saki? Vai mēs savāksim 1000 kg makulatūru? Mēs sakām, ka Vidzemes Augstskola to var!