Grūdiens attīstības virzienā

Sveiciens martā!

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības komanda aizvadījusi pirmo mēnesi mainītā sastāvā. Šajā laikā esam paguvuši turpināt iepriekšējā semestrī iesākto, tikušies vairākās sanāksmēs, kā arī organizējuši pasākumus. Esam ceļā, lai rastu jaunas attīstības iespējas.

Lai uzlabotu pirmkursnieku ievadlekciju norisi, esam plānojuši lielāku iesaisti to organizēšanā jaunajā mācību gadā. Daudzveidīgu darbnīcu rezultātā vēlamies jaunajiem studentiem sniegt plašāku ieskatu, piemēram, laika plānošanā un daudzveidīgu studiju metožu izmantošanā. 

Gada saldākajā ballē „Cukurballē” esam noskaidrojuši nominācijas „Gada students un studente 2016” uzvarētājus. Apsveicu Kristiānu Griķi un Jāni Plāti! Savukārt par pavasara vēstnesi kļuva konkurss „Iemūžini zaļu mirkli!”, kur ar fotogrāfijām un video priecēja vairāki mūsu augstskolas studenti. Starptautiskais virziens kopā ar Erasmus Studentu Tīklu organizējis vairākas aktivitātes ārzemju studentiem.

Ticam, ka nozīmīga ir mūsu augstskolas iesaiste Latvijas Studentu apvienības darbībā, tādēļ esam tikušies ar tās Iekšējā virziena vadītāju Dāvi Vēveri. Sarunas gaitā palūkojāmies gan uz studentu norisēm Latvijā kopumā, gan to, kā ikdiena rit Vidzemes Augstskolā. 25. martā plānojam savu dalību Latvijas Studentu apvienības Kongresā.

Redzam, ka Vidzemes Augstskolas Studentu apvienībai ir nepieciešams lielāks grūdiens attīstības soļu speršanā. Šī iemesla dēļ martā tiksimies komandas pasākumā, kurā strādāsim pie organizācijas stratēģijas izveides. Tā palīdzēs gan noteikt skaidrus mērķus, kurus vēlamies sasniegt, gan labāk apzināties mūsu vērtības un misiju.

Aivis Majors,
Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības prezidents