Positivus un Elektrum gaismas objektu konkurss

Latvenergo jau trešo gadu atbalsta māksliniekus, dodot iespēju izveidot gaismas objektu un realizēt savu darbu Positivus festivālā, kur to varēs aplūkot vairāk nekā 30 000 festivāla apmeklētāju.
 
Savu ideju, kā noformēt un papildināt festivālu ar gaismas objektiem par tēmu “Vairo draudzīgu enerģiju!”, var iesniegt līdz 11. maijam, sūtot e-pastu uz latvenergo@positivus.com

Pieteikumā jānorāda:

  • darba nosaukums;
  • darba autors/i;
  • kontaktinformācija: tel.nr. un e-pasts;
  • darba vizualizācija ar īsu aprakstu, kā arī darba īstenošanai nepieciešamo materiālu un tehnisko vajadzību saraksts;
  • detalizētau izmaksu tāme, kas nepārsniedz EUR 1000.

Konkursa nolikums: https://www.positivusfestival.com/en/about-positivus/applications/

5 labāko darbu autoriem būs iespēja izveidot un izvietot savu darbu festivāla teritorijā, kā arī viņi saņems 4 ielūgumus uz Positivus festivālu.

18. maijā uzvarētāju vārdi tiks publicēti mājaslapās https://www.positivusfestival.com/lv/jaunumi/elektrum-aicina/ un www.latvenergo  un ar uzvarētājiem sazināsimies personīgi.

Vairāk informācijas: www.positivusfestival.com