Viss notiek!

Sveiciens aprīlī!

Marta mēnesis Vidzemes Augstskolas Studentu apvienībai ir bijis darbīgs. Šajā laikā esam veltījuši pūliņus, lai veidotu organizācijas stratēģisko redzējumu. Esam tikušies arī citās nozīmīgās aktivitātēs.

Nesen izveidotajā stratēģijā norādām, ka Studentu apvienība ir platforma, kas respektē un pilnvērtīgi pārstāv mūsu augstskolas studentu intereses un tiesības. Šī gada darbības mērķis ir saistāms ar uzticības viešanu studentos. Mums ir nozīmīgi, lai augstskolā studējošie apzinās, ka Studentu apvienība ir atvērta ikvienam.

Mēs ticam, ka mērķu sasniegšanā svarīga ir sadarbība daudzveidīgu studentu organizāciju vidū. Tieši šī iemesla dēļ esam tikušies ar Valmierā esošā Erasmus Studentu Tīkla, improvizācijas teātra „ViA Gars”, Debašu kluba un AIESEC pārstāvjiem. Tikšanās laikā pārrunājām gan aktuālo, gan plānoto, kā arī esam vienisprātis, ka šādām tikšanās reizēm ir jākļūst par tradīciju.

Marta nogalē mūsu studenti piedalījās Latvijas Studentu apvienības Kongresā. Par apvienības prezidenti atkārtoti tika ievēlēta Maira Belova. Tāpat pasākuma laikā tika aplūkoti tādi temati kā 2017./2018. gada budžets, grozījumi organizācijas statūtos un darbības vadlīnijās. Turpmāku iesaistīšanos Latvijas Studentu apvienībā, tostarp darba grupās un Domes sēdēs, nodrošinās divi līdz trīs mūsu augstskolas studenti.

Aicinām studējošos e-pastā pievērst uzmanību aptaujām. Pirmā kursa studentiem iespējams paust viedokli par studiju vidi. Savukārt tiem, kuri dzīvo kopmītnēs, lūdzam aizpildīt aptauju par dzīvošanas apstākļiem tajās. Studentu apvienības virzienu aktualitātēm aicinām sekot līdzi Facebook lapā.

Aivis Majors, Vidzemes Augstskolas Studentu apvienības prezidents