Par ViASA

Vidzemes Augstskolas Studentu apvienība ir vēlēta, neatkarīga Vidzemes Augstskolas studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija. Esam kā tilts starp studentiem un augstskolas vadību. 

ViASA ietekmē studiju kvalitāti, ViA iekšējos procesus un augstskolas nākotnes virzību. Protams, paspējam parūpēties arī par studentu kultūras un sporta dzīvi. Rūpējamies arī par Tavu studiju vidi, lai gan dienesta viesnīcās, gan augstskolā tā būtu pēc iespējas patīkamāka un videi draudzīgāka.  Mums ir iespēja plānot, organizēt un pilnveidot studentu dzīvi, tāpēc ViASA pārstāvji nodrošina studentu viedokļu pārstāvniecību augstskolas Senātā, Satversmē sapulcē, fakultāšu domēs, Stipendiju piešķiršanas komisijā un Valsts budžeta vietu rotācijas komisijā.

ViASA struktūra

Biedru sapulce

Biedru sapulce ir visaugstākā ViASA lēmējininstitūcija. Tā sastāv no katra kursa ievēlēta viena pārstāvja.  Par  biedru iespējams kļūt iesniedzot Valdei iesniegumu, kurā ar parakstiem apliecināta biedra kā kursa pārstāvja ievēlēšana. Biedru sapulce var apstiprināt ViASA statūtus, ievēlēt un atcelt ViASA prezidentu un apstiprināt Valdes sastāvu. ViASA Valdei atskaitās par padarīto un konsultējas ar Biedru sapulci par studentu viedokli tās nākotnes plānos. 

ViASA Valde

Valde sastāv no 6 virzienu vadītājiem un prezidenta. Prezidents vada Valdi un organizē tās darbību. Valdei pieder galvenā izpildvaras funkcija. 

Ievēlētie valdes locekļi ir katrs sava virziena vadītājs. ViASA valdē ir sekojoši virzieni:

- Komunikācijas virziens

- Starptautiskais virziens

- Sociāli/akadēmiskais virziens

- Kultūras virziens

- Sporta virziens

- Vides virziens 

 

Iesaisties un tu iegūsi: 

- Personīgo un profesionālo izaugsmi 

- Studiju zināšanu pielietošanu praktiski

- Iemācīsies darbu komandā un komandas vadību

- Augstu atbildības sajūtu

- Tev būs iespēja iesaistīties pašam savā studiju dzīves veidošanā un uzlabošanā

- Jaunus draugus, kontaktus kuri noteikti noderēs turpmākajās dzīves gaitās

- Iemācīties uzrunāt sponsorus 

- Piedalīties dažādu pasākumu organizēšanā