Starptautiskais virziens

Starptautiskais virziens galvenais mērķis ir iesaistīt apmaiņas studentus ViASA rīkotajos pasākumus un veicināt ārzemju studentu iesaisti dažādu pasākumu organizēšanā.