Sociāli akadēmiskais virziens

ViASA ir izšķiroša nozīme studentu viedokļu pārstāvniecībā Vidzemes Augstskolā.

Mēs esam tie, kuri seko līdzi aktualitātēm Augstskolā, un visās Augstskolas institūcijās - Satversmē, Senātā, fakultāšu domēs, kā arī administrācijas sēdēs. ViASA savu iespēju robežās cenšas nodrošināt studentu pārstāvniecību visos līmeņos, izslēdzot iespēju kādu lēmumu pieņemt bez studentu akcepta/izpratnes par to.

ViASA sociāli akadēmiskais virziens nodarbojas ar pasākumu organizēšanu/vadīšanu (1. septembris, Iesvētības, vieslekcijas u.c.), kā arī jaunu pasākumu izveidi Vidzemes Augstskolā. Tāpat Sociāli akadēmiskais virziens cīnās par studiju kvalitātes celšanu Augstskolā, un iespēju robežās arī Latvijā.

Līdz ar to - ja Tevi neapmierina studiju kvalitāte, pasniedzēju attieksme, siltums kojās vai jebkas cits - kontaktējies ar mums, un mēs mēģināsim palīdzēt.